*هزینه ترجمه مطابق با نرخنامه رسمی کانون مترجمان رسمی ایران و تبصره های مربوطه محاسبه می گردد *

 

کانون مترحمان رسمی ایران

نرخنامه ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد

 

ردیفنوع سندانگلیسیغیر انگلیسی
1ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)150.000180.000
2ریزنمرات دانشگاه (هرترم)180.000220.000
3کارت شناسایی200.000250.000
4کارت معافیت200.000250.000
5کارت ملی200.000250.000
6شناسنامه250.000320.000
7ابلاغیه، اخطار قضایی300.000360.000
8برگه مرخصی300.000360.000
9توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)300.000360.000
10جواز اشتغال به کار300.000360.000
11حکم بازنشستگی (کوچک)300.000360.000
12دفترچه بیمه300.000360.000
13دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی300.000360.000
14ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)300.000360.000
15سند تلفن همراه300.000360.000
16فیش مستمری (کوچک)300.000360.000
17کارت بازرگانی هوشمند300.000360.000
18کارت عضویت نظام مهندسی300.000360.000
19کارت نظام پزشکی300.000360.000
20کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن300.000360.000
21کارت پایان خدمت300.000360.000
22گزارش ورود و خروج از کشور300.000360.000
23گواهی اشتغال به تحصیل300.000360.000
24گواهی تجرد، تولد، فوت300.000360.000
25گواهینامه رانندگی300.000360.000
26گواهی ریز نمرات دانشگاهی300.000360.000
27گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)300.000360.000
28گواهی عدم سوءپیشینه300.000360.000
29گذرنامه (بدون روادید)350.000450.000
30روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)400.000500.000
31اساسنامه ثبت شرکتها فرمی (هر صفحه)450.000550.000
32اوراق مشارکت و اوراق قرضه450.000550.000
33انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و )000450.000550.000
34برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه)450.000550.000
35برگ آزمایش پزشکی (کوچک)450.000550.000
36برگ جلب، احضاریه450.000550.000
37برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)450.000550.000
38پروانه دائم پزشکی450.000550.000
39پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی450.000550.000
40پروانه نشر و انتشارات450.000550.000
41پروانه وکالت450.000550.000
42پرینتهای بانکی کوچک (تا 10 سطر)450.000550.000
43تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)450.000550.000
44ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع450.000550.000
45جواز دفن450.000550.000
46جواز کسب450.000550.000
47ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)450.000550.000
48سر فصل دروس (هر صفحه)450.000550.000
49سند وسائط نقلیه سبک450.000550.000
50فیش حقوقی (کوچک)450.000550.000
51فیش مستمری (بزرگ)450.000550.000
52کارت مباشرت450.000550.000
53کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)450.000550.000
54کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن450.000550.000
55گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف450.000550.000
56گواهی بانکی یا سپرده بانکی450.000550.000
57گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا450.000550.000
58گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)450.000550.000
59گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)450.000550.000
60گواهی ها (سایر موارد)450.000550.000
61لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)450.000550.000
62حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی500.000620.000
63آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)600.000720.000
64اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (هر صفحه)600.000720.000
65اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)600.000720.000
66بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)600.000720.000
67ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)600.000720.000
68تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی ( بزرگ)600.000720.000
69پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)600.000720.000
70پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)600.000720.000
71پروانه مهندسی (هر صفحه)600.000720.000
72پرینت های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر)600.000720.000
73حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی600.000720.000
74دفترچه بازرگانی600.000720.000
75روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)600.000720.000
76فیش حقوقی (بزرگ)600.000720.000
77قرارداد استخدامی (هر صفحه)600.000720.000
78کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)600.000720.000
79گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)600.000720.000
80گواهی حصر وراثت600.000720.000
81لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)600.000720.000
82مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)600.000720.000
83موافقت اصولی600.000720.000
84دفترچه وکالت650.000820.000
85اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه)750.000900.000
86بارنامه (هر صفحه)750.000900.000
87برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)750.000900.000
88برگ سبز گمرکی (هر صفحه)750.000900.000
89برگ نظریه کارشناسی ملک750.000900.000
90پروانه بهره برداری (پشت و رو)750.000900.000
91جواز تأسیس750.000900.000
92سند ازدواج یا رونوشت آن750.000900.000
93سند وسائط نقلیه سنگین750.000900.000
94سند مالکیت (دفترچه ای)750.000900.000
95قیم نامه (هر صفحه)750.000900.000
96گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف750.000900.000
97مالیات بر ارث (هر صفحه)750.000900.000
98وکالتنامه (نیم برگ)750.000900.000
99اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو)1.050.0001.260.000
100اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)1.050.0001.260.000
101سند طلاق یا رونوشت آن1.050.0001.260.000
102سند مالکیت (تک برگی)1.050.0001.260.000
103قرارداد (هر صفحه)1.050.0001.260.000
104وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)1.050.0001.260.000

در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود:

۱ خدمات دفتری (کپی، پلمب و غیره ) ۱۵۰,۰۰۰
۲ ترجمه هرصفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید ۱۰۰,۰۰۰
۳ ترجمه هر انتقال در سند ملک ۱۰۰,۰۰۰
۴ برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۵۰,۰۰۰
۵ هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن

(نسخه اضافه در مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود)

۲۵% هزینه ترجمه
۶ تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر وامضای مترجم رسمی ۱۰,۰۰۰

منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر میباشد.