” تعرفه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخنامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می گردد ”

 

نرخنامه ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد

 

ردیفمدرکانگلیسیغیر انگلیسی
1ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم)18،000 + هر درس 80022،000 + هر درس 900
2ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)20،000 + هر درس 80024،000 + هر درس 900
3کارت شناسایی3000036000
4کارت معافیت3000036000
5کارت ملی 3000036000
6شناسنامه3500042000
7وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق، فوت، مشخصات فرزندان)50006000
8ابلاغیه، اخطار قضایی40،000 + هر سطر متن 3،00048،000 + هر سطر متن 3،600
9برگه مرخصی4000048000
10توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)36،000 + هر سطر متن 1،50044،000 + هر سطر متن 1،800
11جواز اشتغال به کار 36،000 + هر سطر متن 1،50044،000 + هر سطر متن 1،800
12حکم بازنشستگی 36،000 + هر سطر توضیحات 1،500 44،000 + هر سطر توضیحات 1،800
13دفترچه بیمه4200050000
14دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی4200050000
15ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)36،000 + هر درس 80044،000 + هر درس 900
16سند تلفن همراه4000048000
17فیش مستمری 36،000 + هر آیتم 50044،000 + هر آیتم 600
18کارت بازرگانی هوشمند4000048000
19کارت عضویت نظام مهندسی4000048000
20کارت نظام پزشکی4000048000
21کارت واکسیناسیون36،000 + هر نوبت تزریق 50044،000 + هر نوبت تزریق 600
22کارت پایان خدمت4000048000
23گزارش ورود و خروج از کشور36،000 + هر تردد 80044،000 + هر تردد 900
24گواهی اشتغال به تحصیل36،000 + هر سطر متن 1،50044،000 + هر سطر متن 1،800
25گواهی تجرد، تولد، فوت4000048000
26گواهینامه رانندگی4000048000
27گواهی ریز نمرات دانشگاهی 36،000 + هر سطر توضیحات 2،50044،000 + هر سطر توضیحات 3،000
28گواهی عدم خسارت خودرو36،000 + هر سطر متن 2،50044،000 + هر سطر متن 3،000
29گواهی عدم سوء پیشینه (غیر فرمی)36،000 + هر سطر 2،50043،200 + هر سطر 3،000
30گواهی عدم سوء پیشینه (فرمی)4000048000
31گذرنامه47،000 + هر پرفراژ 2،50056،000 + هر پرفراژ 3،000
32روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات48،000 + هر سطر متن 1،50058،000 + هر سطر متن 1،800
33اساسنامه ثبت شرکتها54،000 + هر سطر متن اساسنامه 2،50065،000 + هر سطر متن اساسنامه 3،000
34اوراق مشارکت و اوراق قرضه6000072000
35انوع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق، ...)5000060000
36برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی 7000084000
37برگ آزمایش پزشکی5000060000
38برگ جلب، احضاریه57،000 + هر سطر متن 2،50068،000 + هر سطر متن 3،000
39برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی57،000 + به ازای هر تغییر محل اشتغال 2،50068،000 + به ازای هر تغییر محل اشتغال 3،000
40پروانه دائم پزشکی6000068000
41پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی6000072000
42پروانه نشر و انتشارات6000072000
43پروانه وکالت6000072000
44پرینت های بانکی55،000 + هر تراکنش بانکی 80066،000 + هر ترکنش بانکی 900
45تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی54،000 + هرسطر متن 2،50065،000 + هرسطر متن 3،000
46ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع 57،000 + هر سطر متن 1،50068،000 + هر سطر متن 1،800
47جواز دفن54،000 + هرسطر متن 1،70065،000 + هرسطر متن 2،000
48جواز کسب پشت و رو6200074000
49ریز مکالمات تلفن46،000 + هر سطر تماس تلفنی 80055،000 + هر سطر تماس تلفنی 900
50سرفصل دروس54،000 + هر سطر توضیحات درس 2،50065،000 + هر سطر توضیحات درس 3،000
51سند وسائط نقلیه سبک62،000 + هر سطر توضیحات 2،50075،000 + هر سطر توضیحات 3،000
52فیش حقوقی54،000 + هر آیتم ریالی 50065،000 + هر آیتم ریالی 600
53کارت مباشرت6000072000
54کارنامه توصیفی ابتدایی 56،000 + هر نیم سطر توضیحات 1،20067،000 + هر نیم سطر توضیحات 1،500
55گواهی ها (سایز A5 ) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، بانکی، صحت مهر54،000 + هر سطر متن گواهی 1،50065،000 + هر سطر متن گواهی 1،800
56گواهی ها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، بانکی، صحت مهر54،000 + هر سطر متن گواهی 2،50065،000 + هر سطر متن گواهی 3،000
57گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا6000072000
58گواهی فنی و حرفه ای6000072000
59لیست بیمه کارمندان54،000 + به ازای هر نفر از کارکنان 50065،000 + به ازای هر نفر از کارکنان 600
60آگهی تاسیس ( ثبت شرکت، روزنامه رسمی)72،000 + هر سطر متن 1،20087،000 + هر سطر متن 1،500
61اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم)72،000 + هر سطر متن 4،00087،000 + هر سطر متن 4،500
62قرارداد بیمه72،000 + هرسطر متن قرارداد 3،50087،000 + هرسطر متن قرارداد 4،000
63بیمه شخص ثالث74،000 + هر سطر توضیحات 2،00088،000 + هر سطر توضیحات 2،500
64ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی85000100000
65پروانه پایان کار ساختمان8000096000
66پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان8000096000
67پروانه مهندسی8000096000
68حکم اعضا هیئت علمی، کارگزینی، افزایش حقوق80،000 + هر سطر توضیحات 1،50096،000 + هر سط توضیحات 1،800
69قرارداد استخدامی72،000 + هر سطر متن قرارداد 2،50087،000 + هر سطر متن قرارداد 3،000
70کارت شناسایی کارگاه 7700092000
71گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5)72،000 + هر سطر متن گواهی 1،80087،000 + هر سطر متن گواهی 2،500
72گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4)72،000 + هر سطر متن گواهی 3،00087،000 + هر سطر متن گواهی 3،500
73گواهی حصر وراثت72،000 + هر سطر متن 3،70087،000 + هر سطر متن 4،500
74مبایعنامه و اجاره نامه با کد رهگیری87،000 + هر سطر توضیحات 2،500105،000 + هر سطر توضیحات 3،000
75موافقت اصولی72،000 + هر سطر متن 3،00087،000 + هر سطر متن 3،600
76دفترچه وکالت75،000 + هر پرفراژ 4،50090،000 + هر پرفراژ 5،500
77تعهد نامه100،000 + هرسطر متن 2500120،000 + هر سطر متن 3،000
78اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)100،000 + هرسطر متن 2500120،000 + هر سطر متن 3،000
79بارنامه102000122000
80برگ سبزگمرکی94000113000
81برگ نظریه کارشناسی ملک100000120000
82پرواانه بهره برداری (پشت و رو)96000115000
83جواز تاسیس95000114000
84سند ازدواج یا رونوشت آن 98،000 + هر سطر مهریه 1،500 117،000 + هر سطر مهریه 1،800
85سند مالکیت دفترچه ای95،000 + هر سطر توضیحات 1،500114،000 + هر سطر توضیحات 1،800
86هر نقل و انتقال، رهن و غیره1200012000
87قیم نامه 93،000 + هر سطر متن 1،200111،000 + هر سطر متن 1،500
88مالیاات بر ارث90،000 + هر نیم سطر 1،200108،000 + هر نیم سطر 1،500
89وکالتنامه (سایز A4)105،000 + هر سطر متن مورد وکالت 3،700 126،000 + هر سطر متن مورد وکالت 4،500
90وکالتنامه بزرگ (سایز A3) 90،000 + هر سطر متن وکالتنامه 4،500 108،000 + هر سطر متن وکالتنامه 5،500
91اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو)140000168000
92اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)126،000 + هرسطر متن 2،500152،000 + هرسطر متن 3،000
93سند طلاق یا رونوشت آن113000135000
94سند مالکیت تک برگی117،000 + هر سطر توضیحات 1،500 140،000 + هر سطر توضیحات 1،800
95قرارداد105،000 + هر سطر متن قرارداد 2،500126،000 + هر سطر متن قرارداد 3،000
96هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه15001500
97خدمات دفتری ( کپی، پلمب و... )2000020000