ترجمه بازرگانی و اداری

ترجمه بازرگانی و اداری

با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و ارتباطات در زمینه امور تجاری و بازرگانی و تبدیل روشهای سنتی به مدرن برای انجام این امور، نیاز به خدمات و سرویسهایی جدید در این زمینه کاملا محسوس است.

لینگ ایران به صورت تخصصی به این مهم میپردازد و با ارائه سرویسها و خدمات متنوع به نیازمندیهای مشتریان خود در این زمینه پاسخ گفته و باعث شفاف سازی و تسهیل در امور مبادلات و تبادلات تجاری و اداری مشتریان خود با طرفین خارج از کشور است.

ترجمه بازرگانی و اداری اسناد مناقصه ،  ترجمه دستورالعمل ها ، استانداردها ، گزارش ها ، رویه ها، ترجمه برشور و کاتالوگ ،ترجمه نامه نگاریها و مکاتبات تجاری از فارسی به فرانسه و بالعکس در  زمینه های اقتصادی، پزشکی، بهداشتی، بانکی صنعتی و غیره خود را به ما بسپارید.