ترجمه مقاله، متن و کتاب

ترجمه مقاله، متن و کتاب

ترجمه متن نیازمند درک عمیق متن توسط مترجم، تسلط برهردو زبان فارسی و فرانسه و همچنین آگاهی از سبک نوشتاری و فرهنگ نویسنده متن است. لینگ ایران تلاش می کند روان بودن متون ترجمه شده را تضمین کرده و اشتباهات احتمالی را به حداقل برساند.  زمینه های ترجمه عبارتند از عمومی، فنی و تخصصی، حقوقی، مقاله و متن پزشکی، تجاری، دانشجویی، اداری جهت ارائه در دانشگاه ها، سازمانها، نشریات و مجلات، بروشور و راهنما، مقاله ISI، مقاله IEEE ،یا هر مجله معتبر دیگری، کتاب، مکاتبات روزمره، محتوای یک کاتالوگ، ترجمه متون برای نامه نگاری اداری، تجاری، مستندات، یک تحقیق دانشجویی، پایان نامه، خلاصه نویسی و …

امکان استعلام قیمت بر حسب کلمه از طریق محاسبه گر ما برای عموم بصورت آنلاین وجود دارد. از دیگر تمهیدات ما برای شما اعلام زمان تحویل دقیق و  قابلیت پرداخت آنلاین است.