دریافت ویزای همراه

 

دانشجویانی که تمایل به دریافت ویزا برای همسر یا فرزند زیر ۱۸ سال خود را دارند می بایست نوبت اختصاصی دریافت کنند. شرکت VFS از پذیرش اشخاصی که نوبت انفرادی (دانشجو یا همراه دانشجو) خود را از کامپوس فرانس دریافت نکرده باشند معذور است.

یادآور می شویم که بدون گرفتن ویزا برای همراه خود به شرکت VFS مراجعه نفرمایید.