مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای طولانی مدت فرانسه

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای فرانسه باید توسط مترجمان رسمی ترجمه شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای طولانی مدت فرانسه

۱) فرم درخواست ویزای فرانسه

فرم درخواست ویزای فرانسه به صورت آنلاین تکمیل می‌شود، اما در زمان حضور در دفتر VFS باید نسخه چاپ شده آن را با تاریخ و امضا به همراه داشته باشید.

لینک دانلود فرم : https://france-visas.gouv.fr/documents/66002/47558281/cerfa_14571-05+LONG+SEJOUR.pdf/331b1a0c-50f6-dced-f31c-9949f16e6184

۲) دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵ رنگی و جدید

پس زمینه عکس باید روشن باشد و کمتر از شش ماه از گرفتن آن گذشته باشد. چهره متقاضی باید ۷۰% تا ۸۰% از پس زمینه عکس را بپوشاند. توجه داشته باشید که میان عکس و چهره متقاضی نباید مغایرتی وجود داشته شود.

۳) اصل گذرنامه فعلی و کلیه گذرنامه های قبلی

اصل گذرنامه فعلی متقاضی که دارای حداقل دو صفحه مهرنخورده باشد و حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد و تمامی گذرنامه های قبلی.

۴) مستندات احوال شخصیه

اصل شناسنامه

سند ازدواج در صورت متاهل بودن

گواهی محضری تک همسری در صورت متاهل بودن

سند طلاق بر اساس شرایط

سند فوت همسر بر اساس شرایط  

۵) گواهی عدم سوء پیشینه

۶) رزومه و انگیزه نامه

۷) تعهد نامه با تاریخ و امضا مبنی بر

عدم انجام فعالیت شغلی در فرانسه (برای متقاضیان زیر ۶۵ سال)

عدم تقاضای کمک مالی از دولت فرانسه

عدم تقاضای پوشش تامین اجتماعی

۸) لیست دارایی و منابع درآمد متقاضی و همسرش

۹) اسناد مبنی بر منابع درآمد و حساب های بانکی در ایران (و در صورت وجود در فرانسه)

۱۰) اسناد مالکیت در ایران (و در صورت وجود در فرانسه)

۱۱) درخواست گواهی OFII

 

 

شما میتوانید هر مدرک دیگری را که به بررسی پرونده تان کمک کند، ارائه دهید.