سرکار خانم دکتر کاشانی :سفارش ترجمه شما با موفقیت در سامانه قیمت گذاری شد     سفارش ثبت شد    سفارش خانم بیدکی در حال اجرا است    سفارش آقای قره باغی در حال پیگیری است.    سفارش شرکت همراه اول با موفقیت به پایان رسید.

À propos de nous

Le site du Service de traduction français de Ling Iran, sous la direction de Mme Dr. Mehrnaz Karani, la traductrice officielle du pouvoir judiciaire, a commencé ses activités en 1396 avec les activités officielles de l’Académie politique 1018. Si vous êtes une société commerciale, le Ling Special Service d’Iran vous permettra de trouver de nouveaux marchés dans les pays français et de vous présenter à vos partenaires internationaux.

ترجمه شفاهی و همزمان

Traduction & transcription audio et vidéo

Traduction officielle

ترجمه مخصوص سازمانها

Traductions techniques et spécialisées

Traduction & localisation de site web

Certains clients