ثبت نام امتحانات Delf Prim & Junior
février 22, 2018

تست

سایت  تخصصی خدمات ترجمه فرانسه  لینگ ایران با مدیریت خانم دکتر مهرناز کرانی مترجم رسمی قوه قضاییه و در امتداد فعالیت دارالترجمه رسمی   ۱۰۱۸در سال ۱۳۹۶فعالیت خود را آغاز کرد.  چنانچه شما شرکت تجاری باشید خدمات تخصصی لینگ ایران به شما این امکان را می دهد که به بازارهای جدیدی در کشورهای فرانسه زبان راه پیدا کنید و خود را به خوبی به شرکای بین المللی تان معرفی نمایید.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *