66

شرایط و تعرفه سفارش ترجمه رسمی

ردیف

نوع سند

هزینه ترجمه (ریال)

1

ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم)

100.000

2

ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)

120.000

3

کارت شناسایی

150.000

4

کارت معافیت

5

کارت ملی

6

ابلاغیه، اخطار قضایی

200.000

7

برگه مرخصی

8

توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

9

جواز اشتغال به کار

10

حکم بازنشستگی (کوچک)

11

دفترچه بیمه

12

دیپلم پایان نامه تحصیلات متوسط یا پیش دانشگاهی

13

ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)

14

سند تلفن همراه

15

شناسنامه

16

فیش مستمری (کوچک)

17

کارت بازرگانی هوشمند

18

کارت عضویت نظام مهندسی

19

کارت نظام پزشکی

20

کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

21

کارت پایان خدمت

22

گزارش ورود و خروج کشور

23

گواهی اشتغال به تحصیل

24

گواهی تجرد، تولد، فوت

25

گواهینامه رانندگی

26

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

27

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

28

گواهی عدم سوء پیشینه

29

اساسنامه ثبت شرکتها فرمی (هر صفحه)

300.000

30

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

31

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و..)

32

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه)

33

برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

34

برگ جلب، احظاریه

35

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)

36

پروانه دائم پزشکی

37

پروانه مطب، پروانه مسولیت فنی

38

پروانه نشر و انتشارات

39

پروانه وکالت

40

پرینت های بانکی کوچک (تا 10سطر)

41

تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)

42

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

43

جواز دفن

44

جواز کسب

45

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

46

ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)

47

سر فصل دروس (هر صفحه)

48

سند وسائط نقلیه سبک

49

فیش حقوقی (کوچک)

50

فیش مستمری (بزرگ)

51

کارت مباشرت

52

کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)

53

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن

54

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

55

گذرنامه (بدون رویداد)

56

گواهی بانکی یا سپرده بانکی

57

گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا

58

گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)

59

گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

60

گواهی ها (سایر موارد)

61

لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)

62

اجاره نامه،بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه)

400.000

63

اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)

64

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)

65

ترازنامه شرکت ها،اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)

66

تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ)

67

پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)

68

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)

69

پروانه مهندسی(هر صفحه)

70

پرینت های بانکی بزرگ (بیش از سطر)

71

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی

72

حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی

73

ذفترچه بازرگانی

74

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

75

فیش حقوقی (بزرگ)

76

قرارداد استخدامی (هر صفجه)

77

کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)

78

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)

79

گواهی حصر وراثت

80

لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)

81

مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)

82

موافقت اصولی

83

آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)

500.000

84

اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه،استشهاد نامه، اقرارنامه)(هر صفحه)

85

بارنامه  (هر صفحه)

86

برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)

87

برگ سبز گمرکی (هر صفحه)

88

برگ نظریه کارشناسی ملک

89

پروانه بهره برداری (پشت و رو)

90

جواز تاسیس

91

دفترچه وکالت

92

سند ازدواج یا رونوشت آن

93

سند وسائط نقلیه سنگین

94

سند مالکیت (دفترچه ای)

95

قیم نامه (هر صفحه)

96

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

97

مالیات بر ارث (هر صفحه)

98

وکالتنامه (نیم برگ)

99

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو)

700.000

100

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)(هر صفحه)

101

سند طلاق یا رونوشت آن

102

سند مالکیت (تک برگی)

103

قرارداد (هر صفحه)

104

وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)