دانشکده مهندسی کامپیوتر، پلی تکنیک تهران
دسامبر 30, 2017
همراه اول
دسامبر 30, 2017

مجلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

احتراماً به استحضار می رساند، همکاری و سرعت مطلوب در ارائه خدمات درخواست شده از طرف همکاران و مترجمین بزرگوار آن مؤسسه محترم قابل تقدیر است. به امید پیشرفت روزافزون و ارتقاء هر چه بیشتر همکاران ارجمند.