سایت  تخصصی خدمات ترجمه فرانسه  لینگ ایران با مدیریت خانم دکتر مهرناز کرانی مترجم رسمی قوه قضاییه و در امتداد فعالیت دارالترجمه رسمی   ۱۰۱۸در سال ۱۳۹۶فعالیت خود را آغاز کرد.  چنانچه شما شرکت تجاری باشید خدمات تخصصی لینگ ایران به شما این امکان را می دهد که به بازارهای جدیدی در کشورهای فرانسه زبان راه پیدا کنید و خود را به خوبی به شرکای بین المللی تان معرفی نمایید.

ودر صورتی که قصد مهاجرت و یا تحصیل دریکی از در کشورهای فرانسه زبان چون بلژیک، لوکزامبورگ، سویس، فرانسه ویا ایالت کبک در کانادا را داشته باشید، لینگ ایران با ارائه خدمات ترجمه رسمی همراهی امین برای شما خواهد بود.