سرکار خانم دکتر کاشانی :سفارش ترجمه شما با موفقیت در سامانه قیمت گذاری شد     سفارش ثبت شد    سفارش خانم بیدکی در حال اجرا است    سفارش آقای قره باغی در حال پیگیری است.    سفارش شرکت همراه اول با موفقیت به پایان رسید.

درباره ما

سایت  تخصصی خدمات ترجمه فرانسه  لینگ ایران با مدیریت خانم دکتر مهرناز کرانی مترجم رسمی قوه قضاییه و در امتداد فعالیت دارالترجمه رسمی   ۱۰۱۸در سال ۱۳۹۶فعالیت خود را آغاز کرد.  چنانچه شما شرکت تجاری باشید خدمات تخصصی لینگ ایران به شما این امکان را می دهد که به بازارهای جدیدی در کشورهای فرانسه زبان راه پیدا کنید و خود را به خوبی به شرکای بین المللی تان معرفی نمایید.

ترجمه شفاهی و همزمان

ترجمه فیلم و فایل صوتی

ترجمه مقاله، متن، کتاب

ترجمه مخصوص سازمانها

ترجمه بازرگانی و اداری

ترجمه وب سایت

برخی از مشتریان