ترجمه رسمی: دریافت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه برای تایید مدارک ، ما در تمامی مراحل اداری و برای اخذ تاییدیه‌ها در کنارتان هستیم .

ترجمه فوری و رسمی مدارک برای مهاجرت و ارتباطات بین الملل

ترجمه فوری و رسمی مدارک برای مهاجرت و ارتباطات بین الملل اگر قصد مهاجرت تحصیلی، کاری یا هر نوع سفر خارجی را دارید، نیاز به ترجمه فوری و رسمی مدارک خود خواهید داشت. ترجمه رسمی توسط دارالترجمه‌ها انجام می‌شود و پس از تایید توسط مترجم رسمی، اعتبار پیدا می‌کند. در این مقاله به بررسی مراحل …

ترجمه فوری و رسمی مدارک برای مهاجرت و ارتباطات بین الملل ادامه مطلب »