ترجمه رسمی: دریافت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه برای تایید مدارک ، ما در تمامی مراحل اداری و برای اخذ تاییدیه‌ها در کنارتان هستیم .

دریافت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه برای تایید مدارک+ترجمه رسمی

ترجمه رسمی: دریافت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه برای تایید مدارک ترجمه رسمی اسناد و مدارک، گامی ضروری برای مهاجرت، تحصیل و یا کار در خارج از کشور است. این نوع ترجمه که توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه انجام می‌شود، دارای اعتبار قانونی بوده و مورد تأیید مراجع ذیصلاح در کشورهای مختلف است. فرآیند …

دریافت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه برای تایید مدارک+ترجمه رسمی ادامه مطلب »